Werken met de methode Besluitvorming in de palliatieve fase (IKNL)

.

Sinds vorige zomer stimuleren wij (verpleegkundigen niveau 5) elkaar om de methode “Besluitvorming in de palliatieve fase” te integreren in onze werkwijze. In dit artikel vertellen we meer over deze methode.

Geschreven door Janet Fonk, palliatief verpleegkundige bij Thuiszorg Comfort

.

Besluitvorming in de palliatieve fase

Het instrument “Besluitvorming in de palliatieve fase” is een hulpmiddel om adequaat te reageren op actuele zorgvragen in de palliatieve fase.

Deze methode helpt zorgprofessionals om op de juiste wijze te reageren op problemen die zich voordoen in de palliatieve fase en draagt bij aan multidisciplinaire samenwerking (met cliënt, naasten, huisarts etc.). Hierbij houden we rekening met de levensverwachting, prioriteiten en wensen van de cliënt.

De methode “Besluitvorming in de palliatieve fase” is verwerkt in een handzame set: een beslisschijf, een gebruikswijzer en 14 toepassingskaarten van richtlijnen. Hierdoor is de methode direct inzetbaar.

.

De methode “Besluitvorming in de palliatieve fase” is vormgegeven in een handzame set.*

De methode bestaat uit vier fasen:

 • Fase 1  Breng de situatie in kaart;
 • Fase 2  Vat de problematiek samen en maak proactief beleid;           
 • Fase 3  Maak afspraken over evaluatie van beleid;
 • Fase 4 Stel beleid zo nodig bij en blijf evalueren.

.

Het doel van de beslisschijf:

 • Een bredere blik bij klinisch redeneren
 • Focus op de prioriteiten van de cliënt
 • Proactief denken over problemen
 • In kaart brengen van beslismomenten
 • Gezamenlijke besluitvorming
 • Verslaglegging over beleid en afspraken
 • Eenduidige communicatie

.

De meerwaarde van de methode “Besluitvorming in de palliatieve fase”

 • Een geheugensteun voor artsen, verpleegkundigen en apothekers
 • Biedt structuur bij weloverwogen symptoommanagement
 • Door deze aanpak ontstaat voor de patiënt en mantelzorg inzicht in de mogelijkheden en het beslissingsproces
 • Afstemming hulpverleners op patiënt (en mantelzorg) en op elkaar

.

Meer weten? Bekijk dit filmpje:

.

Lees meer over de methode “Besluitvorming in de palliatieve fase” op de website van IKNL.

.

Wilt u meer informatie over Thuiszorg Comfort en onze zorgverlening in de palliatieve fase?

Op de pagina Palliatief terminale zorg in uw laatste levensfase vindt u meer informatie over onze zorgverlening in de laatste levensfase.

Als u ernstig ziek bent, komt er veel op u af. De ziekenhuisbezoeken, de behandelingen en dan de boodschap en het besef dat er geen behandeling meer voor u mogelijk is. Samen met uw dierbaren gaat u deze laatste fase van uw leven in. Thuiszorg Comfort kan en wil er in deze periode ook voor u zijn op de momenten die uw wilt of nodig acht.

Bekijk de pagina Palliatief terminale zorg in uw laatste levensfase

.

Wilt u meer informatie? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl.

.

*Bron afbeelding: De methode Besluitvorming in de palliatieve fase, overgenomen uit “Goede voorbeelden Palliatieve Zorg: Besluitvorming in de palliatieve fase” van Goede voorbeelden van palliatieve zorg en IKNL. (https://www.youtube.com/watch?v=3rYyxsZyrEI). Copyright 2014, Goede voorbeelden van palliatieve zorg en IKNL.