Café Doodgewoon 11 september 2018 – Grip op mijn gezondheidszorg: hoe doe ik dat?

Café Doodgewoon

Dinsdag 11 september 2018 organiseert het Netwerk palliatieve zorg Groningen Centraal in samenwerking met de bewonersvereniging van de Vondelflat een Café Doodgewoon met als thema:

Grip op mijn gezondheidszorg: hoe doe ik dat?

Tijdens de bijeenkomst staat deze vraag centraal. Hoe kunt u grip houden op uw gezondheidszorg, bij wilsbekwaamheid en bij wilsonbekwaamheid? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn bedreigingen? Hebben wij maatschappelijke rechten als het leven voltooid is?

Café Doodgewoon is een plek om ‘doodgewoon’ met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die u bezighouden.

Chris Bartelds zal deze avond het gesprek begeleiden

Chris Bartelds werkt vanaf 1975 in de gezondheidszorg als wijkverpleegkundige. Midden jaren 80 ontstond zijn interesse voor patiëntenrechten. In de jaren 90 nam hij het initiatief voor Stichting Cura Vera (voluit: Stichting bevordering schriftelijke wilsverklaring Cura Vera), waarvan hij sinds de oprichting secretaris is. Op dit moment werkt hij bij de Groningse coöperatie Dichtbij als verpleegkundige in de terminale- en ouderenzorg . Daarnaast ontwikkelt hij lesmateriaal voor verpleegkundigen, zodat zij meer inzicht krijgen in patiëntenrechten in Nederland, de kansen en risico’s.

U kunt zich op deze bijeenkomst voorbereiden, maar dit is niet noodzakelijk

Op deze websites vindt u interessante informatie over mogelijkheden en maatschappelijke rechten:

Stichting Cura Vera 
3 goede vragen
Raatzorg
Doodgewoon bespreekbaar

Locatie en tijd:

Vondelhuis (op de eerste etage van de Vondelflat)
Vondellaan 77
9721 LC Groningen

Aanvang 14:30 uur, inloop vanaf 14:00 uur

 

Op de website van Netwerk Palliatieve Zorg Groningen leest u meer over de bijeenkomsten van Café Doodgewoon.