Het kwaliteitsregister van V&V is officieel in gebruik genomen

PERSBERICHT

Eerste inschrijving Kwaliteitsregister V&V bij Thuiszorg Comfort

Met de eerste inschrijving van de verpleegkundigen en verzorgenden is het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden officieel opengesteld bij Thuiszorg Comfort. Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waarin verpleegkundigen niveau 4 en 5 en verzorgenden niveau 3 kunnen vastleggen wat zij doen aan deskundigheidsbevordering.

 Het Kwaliteitsregister wordt opengesteld voor ruim 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Dit gebeurt gefaseerd, per instelling. Het enthousiasme waarmee de beroepsgroep het Kwaliteitsregister begroet, geeft aan dat verpleegkundigen en verzorgenden het belang van kwaliteitsbewaking in het verlenen van zorg onderstrepen. Cliënten, patiënten en werkgevers zijn vanzelfsprekend ook gebaat bij het op peil houden van vakkennis door verpleegkundigen en verzorgenden.

Nieuwe inzichten in bijvoorbeeld behandelmethoden, technologische ontwikkelingen; het vak van verpleegkundigen en verzorgenden is een dynamisch vak. Alleen werken is niet voldoende om vaardigheden en kennis bij te houden. In het Kwaliteitsregister leggen verpleegkundigen en verzorgenden vast wat zij doen aan deskundigheidsbevordering, zoals bijvoorbeeld scholing, intervisie, klinische lessen, casusbesprekingen, het bijwonen of organiseren van congressen en het lezen van wetenschappelijke artikelen. De accreditatiecommissie, een onafhankelijke commissie van vakmensen uit de sector beoordeelt de kwaliteit en het niveau van aanbieders van opleidingen, bijscholingen en congressen die zich richten op verpleegkundigen en verzorgenden. Na een positief oordeel van de commissie wordt het aanbod van het betreffende instituut opgenomen in de catalogus van het Kwaliteitsregister.

Harmike Satter, directeur van Thuiszorg Comfort is er trots op dat haar organisatie investeert in het op niveau houden van de kwaliteit van zorg door de invoering van het Kwaliteitsregister V&V . De komende jaren zal er actief invulling gegeven worden aan het aanbieden van scholing.

Een woordvoerder van het Kwaliteitsregister V&V zegt: “Verpleegkundigen en verzorgenden zijn gemotiveerd om kwalitatief goede zorg te verlenen aan patiënten en cliënten. Daarom is het van belang hun deskundigheid (kennen en kunnen) bij te houden en te ontwikkelen. Om dat te kunnen waarmaken heeft beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) het Kwaliteitsregister V&V in het leven geroepen. Dit Kwaliteitsregister zal bijdragen aan transparantie van kwaliteit in de zorg. Hiermee voldoet de beroepsgroep tevens aan de opdracht van de overheid om zorg te dragen voor haar eigen kwaliteit. Trots zijn op je vak, een vak dat om levenslang leren vraagt. Het Kwaliteitsregister V&V zal een stimulans zijn om dat ook te doen”.