Klachtenregeling

We hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze zorg. Mocht u toch een klacht hebben, kunt u deze indienen

Onze klachtenregeling voldoet aan de voorwaarden van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Bekijk de Klachtenprocedure Thuiszorg Comfort voor cliënten