Ondersteuning en begeleiding bij Thuiszorg Comfort

In de huidige maatschappij staat participatie voorop. Er wordt van mensen verwacht dat zij over hun eigen leven verantwoording nemen om deze vorm te geven. Deze verantwoording nemen is niet altijd makkelijk. Vooral niet wanneer er ook sprake is van geldproblemen, verslaving of psychiatrische problematiek. Ondersteuning kan dan helpen om de zelfredzaamheid te bevorderen, behouden of compenseren, om zo thuis te kunnen blijven wonen. Op deze manier kan er weer regie worden genomen. In dit artikel vertellen we meer over de ondersteuning en begeleiding die Thuiszorg Comfort hierbij kan bieden.

.

Individuele begeleiding thuis

Thuiszorg Comfort biedt individuele begeleiding thuis aan de hand van verschillende modules. Hiervoor is een WMO-indicatie of WLZ-indicatie begeleiding nodig. Samen met de regisserend begeleider brengt de cliënt de hulpvraag in kaart. Dit doen we door een intake af te nemen aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix. Op deze wijze wordt op elf verschillende levensgebieden geïnventariseerd wat de hulpvraag is en worden bijbehorende doelen opgesteld. Vervolgens wordt de hulpvraag onder één van onze module(s) ondergebracht en wordt een passende ondersteuner thuis gekoppeld aan de cliënt die de ondersteuning en/of begeleiding gaat bieden. De regie ligt bij de cliënt, daarom kiezen we ervoor om regelmatig te evalueren. Op deze wijze is het mogelijk om het proces in kaart te brengen en doelen bij te stellen als de hulpvraag verandert.

Op de pagina Individuele Ondersteuning / Begeleiding leest u meer over individuele begeleiding thuis.

.

Praktische ondersteuning

Binnen Thuiszorg Comfort bieden we modules aan gericht op praktische ondersteuning op het gebied van: wonen, huishouden, financiën en het herstructureren van het dagelijks leven. De invulling van de praktische ondersteuning kan per cliënt verschillen. Zo kan er gedacht worden aan het maken van een (week)planning, zinvolle en passende dagbesteding zoeken, ondersteunen in het ordenen en verwerken van de post, aanvragen van subsidies, het organiseren van het huishouden, ook wanneer er sprake is van verzamelwoede, sociaal netwerk vergroten en normaliseren dag- en nachtritme.

.

Pedagogische begeleiding

Ook bieden wij pedagogische begeleiding op het gebied van: opvoeding, voorlichting, advies, intensieve gezinsbegeleiding en tijdelijke gezinsverzorging. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van pedagogische adviezen, geven van psycho-educatie als er sprake is van psychische – en/of gedragsstoornis en ouderbegeleiding. Tijdelijke gezinsverzorging richt zich op het tijdelijk overnemen van de zorg voor de kinderen wanneer dit voor de ouder(s) niet mogelijk is, onder andere bij ziekte.

.

Psychosociale begeleiding

De psychosociale begeleiding richt zich op cliënten die met een psychische stoornis, handicap, beperking of verslaving leven en daar onvoldoende mee kunnen omgaan. De begeleiding richt zich op het creëren van ziekte inzicht om op deze manier de (opvoed)problemen te verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan psycho-educatie, het coachen van de cliënt richting behandeling, meegaan naar afspraken, vergroten van vaardigheden door middel van coaching en begeleiding en het sociaal netwerk vergroten.

.

Ondersteuning mantelzorgers

Vanuit Thuiszorg Comfort ondersteunen wij ook mantelzorgers van cliënten die behoefte hebben aan ondersteuning en vaardigheden bij het omgaan met de cliënt en diens situatie. Daarnaast richten wij ons op zorgmijders, het gaat hierbij om cliënten die hulp nodig zijn, maar deze niet accepteren. Met deze groep zal eerst contact gelegd moeten worden. Vaak is het wenselijk dat er een vorm van behandeling opgestart wordt. Door middel van gesprekken zal geprobeerd worden zorgmijders te motiveren tot behandeling.

Lees meer over hulp voor mantelzorgers

.

Wilt u meer informatie? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl.

.

Lees ook:

Comfortappartementen: zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, met maximale regie

Ouderen en voeding bij Dagactief: wat kunnen we leren van de reacties van mantelzorgers?

De surprise question: “Zou het mij verbazen als deze patiënt over een jaar overleden zou zijn?”

Financieel misbruik van ouderen – weet jij waar je op moet letten?