Zorgpost Vondelflat

Vondellaan 77
9721 LC Groningen
06-52441310 (ook bereikbaar buiten de kantoortijden voor calamiteiten in de zorg)

Kaart