Privacyreglement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wij willen uw gegevens volgens de regels van de AVG behandelen. Mocht u vragen hebben over de privacy van de verordening in relatie tot uw gegevens, kunt u ons bereiken via e-mail info@thuiszorgcomfort.nl of telefoonnummer 050 – 503 25 53

Thuiszorg Comfort is zich bewust van de behoefte aan en het recht op privacy. Om die reden volgt Thuiszorg Comfort de hiervoor opgestelde wettelijke regels en procedures. Daarmee borgen we de privacy van onze cliënten en werknemers zo optimaal mogelijk.

Thuiszorg Comfort geeft met het onderstaande reglement inzicht in de wijze waarop Thuiszorg Comfort persoonsgegevens verkrijgt, welke zij bewaart, wie toegang heeft tot deze gegevens en aan wie deze worden verstrekt. Ook wordt daarin uiteengezet welke rechten betrokkenen hebben. Wilt u hierover meer lezen? Klik dan op bovenstaande link dat verwijst naar onze werkwijze en afspraken rondom uw Privacy