SBB van start gegaan met de uitvoering van drie wettelijke taken.

Zaterdag 1 augustus 2015 is de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) van start gegaan met de uitvoering van drie wettelijke taken voor goed beroepsonderwijs en aansluiting op de praktijk. Hieraan voorafgaand hebben de kenniscentra en SBB intensief samengewerkt aan de realisatie van de overdracht van deze taken. Het nieuwe SBB zal voortbouwen op de kennis en kunde van jaren die hiermee vanuit de kenniscentra is overgekomen.
Voor alle informatie over opleidingen, diplomawaardering en erkenningen in zorg, welzijn en sport, kunt u terecht op www.s-bb.nl.
Helpdesk: info@s-bb.nl / 088 3380 000