WLZ

Wet langdurige Zorg WLZ

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Om zorg vanuit de WLZ te krijgen, wordt er een WLZ-indicatie afgegeven. Deze indicaties worden door het CIZ gesteld. Voor deze zorg geldt een eigen bijdrage welke via het CAK geïnd en berekend wordt. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Op de website van het CAK kunt u hierover alles vinden. Wij hebben hiervoor een contract met Zorgkantoor Menzis voor Groningen.