Beschikbare functies “Zomerkrachten”

Voor de komende zomermaanden zijn wij voor diverse functies bij Thuiszorg Comfort opzoek naar enthousiaste zomerkrachten die minimaal voor 6 uur per week voor 4 weken beschikbaar zijn.

Thuiszorg Comfort biedt mensgerichte Verpleging, Verzorging, Begeleiding, Huishoudelijke verzorging en Intensieve-, palliatieve- en 24-uurszorg aan (chronisch) zieken, ouderen en gehandicapten. Daarnaast hebben wij diverse specialisaties, waaronder Casemanagement Dementie en verlenen we respijtzorg en mantelzorgondersteuning.

Onze betrokken en professionele medewerkers zijn daarbij van onschatbare waarde.

Voor alle functies geldt dat onze medewerkers betrouwbaar en integer zijn. De medewerkers hygiënisch en ordelijk werken. Beschikken over geduld, tact en inlevingsvermogen, maar daarnaast zijn zij ook in staat om de professionele afstand te bewaren. Omdat je als medewerker met name alleen “achter de voordeur” werkt moet je zelfstandig kunnen werken, maar ook kunnen samenwerken met collegae en andere betrokkenen. Tot slot ben je professioneel, betrokken maar vooral enthousiast.

Je kunt bij ons o.a. in de volgende functies aan de slag:

huishoudelijke medewerker

Je gaat de handen uit de mouwen steken bij onze cliënten met name woonachtig in  de wijken Lewenborg Beijum en Ten Boer (en omliggende dorpen). Je helpt de cliënt bij de uitvoering van hun huishoudelijke werkzaamheden, waarbij jij zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van de cliënt stimuleert. Daarnaast signaleer jij veranderingen bij cliënten en rapporteert deze. Geen huishouden is gelijk, maar jij respecteert te allen tijde de leefwijze en wensen van de cliënt en overlegt met de zorgcoördinator als er zich situaties voordoen zijn die over jouw persoonlijke grenzen heen gaan of waarbij jij een niet pluis gevoelt hebt.
Van, naar en tussen de cliënten gaan wij er vanuit dat jij je verplaatst met de fiets.

ondersteuner Thuis (+ADL)

Je biedt praktische ondersteuning aan de cliënt, waarbij het accent vooral ligt op activeren in plaats van compenseren. Je gaat cliënten helpen bij hun dagelijkse ADL activiteiten en daarnaast ondersteunen, structureren en het organiseren van hun huishouding. Jij kan de cliënt ondersteunen bij eenvoudige financiële en administratieve taken, waarbij jij de cliënt tevens wegwijs kunt maken op de digitale snelweg. Verder ondersteun jij waar mogelijk, de mantelzorger en werkt samen met betrokkenen en mantelzorgers

Voor het kunnen uitvoeren van deze functie beschik jij minimaal over een diploma mbo-2 (zorg en welzijn) en ben je in staat methodisch te werken. Je hebt ervaring in het uitvoeren van ADL-taken. Het hebben van een certificaat medicatieveiligheid is een pré.

verzorgende IG

Vanuit een klein zelfstandig team bied je deskundige zorg aan cliënten waarbij je de zelfredzaamheid stimuleert. Natuurlijk heb je hierbij oog voor de beleving van de cliënt. Je signaleert veranderingen en handelt hier naar. Verder heb je contact met eventuele mantelzorgers en andere belanghebbenden. Je werkt nauw samen met de verpleegkundige. Samen stel je de (digitale) zorgleefplannen op en draag je zorg voor uitvoering en evaluaties. In onderling overleg ben je Eerst Verantwoordelijk Verzorgende van één of meerdere cliënten.

Om aan de slag te kunnen gaan in de functie beschik je over (minimaal) een diploma Verzorgende IG of ben je bijna klaar met je opleiding. De werkzaamheden worden aangeboden in wisselende diensten en je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs.