Verpleegkundige Topzorg

Verpleegkundige Topzorg brengt kwalitatief hoogwaardige zorg bij mensen thuis. Het betreft duurzame en betaalbare zorg dat wij zien als hèt model voor de toekomst waarin professionals samenwerken waar mogelijk.

Wat doet Verpleegkundige Topzorg?

Topzorg verhoogt de Verpleegkundige kennis en expertise in de eerstelijn, wat leidt tot betere én goedkopere zorg. Verpleegkundige Topzorg voert regie over complexe wondzorg in de eerstelijn in samenwerking met betrokken professionals (huisarts, wijkverpleegkundige, verpleeghuisarts, ziekenhuis).

Thuiszorg Comfort heeft samen met 7 andere partijen een convenant ondertekend waarmee de kernwaarden en uitgangspunten van Verpleegkundige Topzorg  zijn onderschreven.

Wil u hierover verder lezen? U vindt meer informatie via de volgende link: https://www.verpleegkundigetopzorg.nl/persbericht-convenant-verpleegkundige-topzorg/