Werkwijze

Thuiszorg Comfort is een dynamische thuiszorgorganisatie met groot enthousiasme en ambitie. Wij kiezen bewust voor kleinschaligheid binnen de regio’s en werken wijkgericht om toegankelijkheid voor potentiële cliënten en medewerkers te vergroten. Door de kleinschaligheid wordt de geboden zorg, persoonlijk, praktisch en flexibel ingevuld. Thuiszorg Comfort kan u een totaal pakket aan zorg bieden, wat reikt van huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, dagopvang tot verzorging en verpleging thuis. Vanuit welk domein u ook zorg nodig heeft, wij kennen géén wachtlijsten.

Thuiszorg Comfort streeft ernaar dat u zo comfortabel mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.  Om u zoveel mogelijk op een passende wijze te kunnen ondersteunen in uw zelfredzaamheid zal onze wijkverpleegkundige samen met u en uw naasten uw situatie en uw behoefte aan zorg inventariseren. Een belangrijk onderdeel van deze intake is het helder krijgen wat u zelf kunt doen, wat uw mantelzorgers voor u kunnen doen en wat uw verwachtingen zijn van de thuiszorg.

Naast het afgesproken zorgarrangement kunt u particulier meer zorg inkopen indien u dit wenst. Wanneer u langdurige zorg nodig heeft of huishoudelijke hulp of begeleiding, zal onze wijkverpleegkundige u verder begeleiden naar het doen van een aanvraag voor vergoeding bij het CIZ of uw gemeente. 

Wilt u meer informatie? Of wilt u de zorg aanvragen? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl