Niet tevreden?

We streven ernaar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Thuiszorg Comfort en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie, belanghebbende of medewerker niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Uw opmerkingen of klachten hierover kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en bieden ons de mogelijkheid om de dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.  

Probeer samen met betrokkene(n) tot een oplossing te komen.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met het team, de wijkverpleegkundige of de zorgmanager. Een gesprek kan vaak al veel oplossen. 

U hebt de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene(n) wilt of kunt bespreken. In dat geval kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris Janine Tuinman. Janine Tuinman is beschikbaar als onafhankelijke klachtenfunctionaris voor Thuiszorg Comfort. U kunt haar bereiken op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer van Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG) 023-7001210. U kunt met haar de situatie bespreken en samen bepalen welke weg u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

Meer informatie over Janine Tuinman:  Janine is een onafhankelijke klachtenfunctionaris en werkt voor ECKG. Zij probeert u en de betrokkene(n) bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt uw klacht of opmerking niet. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).  Zij is er voor zowel de cliënten, de familie, betrokkenen als ook de medewerkers van Thuiszorg Comfort.

Geschillen- of klachtencommissie

Als het bespreken van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie zal uw klacht verder in behandeling nemen.

Ons klachtenreglement

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. U kunt deze opvragen via ons algemene mailadres info@thuiszorgcomfort.nl. Ook is deze digitaal te vinden op de website van Stichting Expertisecentrum Klacht- en gezondheidsrecht.