Uw zorgverleners

Thuis blijven wonen terwijl uw behoefte aan zorg en hulp toeneemt? De zorgverleners van Thuiszorg Comfort staan graag voor u klaar. Met onze expertise geven wij invulling aan uw zorgbehoeften en wensen. Zodat zelfstandig wonen zo lang mogelijk een reële optie blijft. Onze zorgprofessionals (verpleegkundigen en verzorgenden) werken in kleine wijkzorgteams. Daardoor zijn ze flexibel, kunnen ze snel handelen en is er ruimte voor persoonlijk contact met u. Zij staan letterlijk en figuurlijk midden in de wijk.  In overleg met uw huisarts, specialist in het ziekenhuis of andere zorgverleners in de wijk bieden zij u passende ondersteuning (zorg) aan huis. Wij vinden het erg belangrijk dat uw zorg  zoveel mogelijk door dezelfde zorgverleners wordt geleverd, zodat u met hen een band kunt opbouwen waardoor u zich veilig en vertrouwd zult kunnen voelen. Mede daarom streven wij naar zo min mogelijk verloop onder onze zorgverleners, o.a. door het werken met vaste arbeidscontracten en het scheppen van een plezierige werksfeer. Dat wij in deze opzet slagen, blijkt wel uit het feit dat een aantal zorgverleners al (bijna) vanaf de oprichting van Thuiszorg Comfort bij ons in dienst is. Thuiszorg Comfort werkt met zowel zelfstandig werkende zorgverleners als zorgverleners in loondienst. Allen worden zorgvuldig beoordeeld op professionaliteit en integriteit en zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.