- Thuiszorg Comfort - https://www.thuiszorgcomfort.nl -

Deskundigheid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Om de deskundigheid van onze zorgverleners te kunnen waarborgen, hebben wij als eis gesteld dat iedere zorgverlener ingeschreven is bij een keurmerk van zorg.  Zij scholen zich regelmatig bij en zijn op de hoogte van de actualiteiten in de zorg. Voor iedere handeling die zij uitvoeren achten zij zich bekwaam. Thuiszorg Comfort toetst iedere twee jaar de voorbehouden en risicovolle handelingen af.

In het kader van ‘verantwoorde zorg’ geldt voor zorgverleners een aantal uitgangspunten:

Melden van incidenten

Thuiszorg Comfort streeft ernaar haar zorgverleners een veilige en prettige werkomgeving te bieden en wil dat cliënten worden beschermd tegen onveilige situaties. Toch kunnen er situaties ontstaan die niet voorzien zijn. Thuiszorg Comfort hanteert een registratie systeem voor het correct en tijdig melden van fouten en incidenten, zodat er preventieve en correctieve maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid en de kwaliteit van de cliëntenzorg en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers te vergroten. Daarnaast is er ook een wettelijke plicht om calamiteiten en ernstig onveilige situaties te registreren en te melden aan de inspectie voor Volksgezondheid.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]