Uw eigen zorgteam

U heeft thuiszorg aangevraagd! U heeft een hele stap gezet en misschien ziet u op tegen de mogelijke impact op uw persoonlijke leven. Wij zijn ons daarvan bewust en houden daarom graag rekening met uw wensen. Wanneer uw zorg start zullen wij eerst kennis met u komen maken en ons team aan u voorstellen. In samenspraak met u zal er vervolgens bekeken worden wie uw Eerst Verantwoordelijk Zorgverlener zal worden. Zij/Hij zal namelijk uw vaste aanspreekpunt zijn gedurende de periode dat u zorg van ons ontvangt. Wij werken uitsluitend met kleine zorgteams van vaste zorgverleners en proberen zo de rust voor u te creëren die u zo nodig heeft. We willen u  graag de veiligheid en vertrouwdheid aanbieden van vaste gezichten, waardoor het dan ook mogelijk is een persoonlijke band op te bouwen met uw zorgverleners. Want thuiszorg kan voor een hele korte periode een uitkomst bieden, maar soms heeft u de zorg toch ook voor langere tijd nodig.  Om de deskundigheid te waarborgen zorgen wij ervoor dat in  ieder team een verpleegkundige niveau 5 meewerkt.