Zorgleefplan

Wat is een zorgleefplan?

Wanneer u bij ons in zorg komt, wordt er een zorgleefplan opgesteld. Wat houdt dit in?

In het zorgleefplan wordt alle relevante informatie en de met u gemaakte afspraken vastgelegd. Hierin is aandacht voor uw lichamelijk welbevinden en gezondheid, uw woon- en leefsituatie, uw deelname in de maatschappij en uw mentaal welbevinden. Het doel is om u de juiste zorg- en/of dienstverlening te kunnen leveren. We willen u helpen uw zorgvraag helder te verwoorden, zodat onze zorgverleners weten hoe ze u moeten helpen en wat er van hen verwacht wordt.

Het zorgleefplan heeft ook tot doel dat we de kwaliteit kunnen borgen, we kunnen meten hoe het met u gaat en we zullen regelmatig onze zorg met u evalueren en zo nodig bijstellen.

We proberen de administratieve lasten tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk van de afgesproken tijd aan uw zorg te besteden.

U als cliënt of uw vertegenwoordiger heeft volledige inspraak in de vaststelling van het zorgleefplan. Pas als u uw handtekening geplaatst heeft, geeft u toestemming voor de uitvoering van de zorg- en/of dienstverlening.