Wie zijn wij

Thuiszorg Comfort is een groeiende thuiszorgorganisatie waarin de persoonlijke dienstverlening aan cliënten voorop staat. Dit doen we altijd vanuit een kleinschalige werkwijze, omdat we geloven dat zorg mensenwerk is en geen standaardproduct. Onze integrale zorg is persoonlijk en professioneel en wordt niet bepaald door complexe regels. We werken wijkgericht met de wijkverpleegkundige als spin in het web. Comfort in de eigen vertrouwde omgeving is uitgangspunt en er is écht tijd voor de cliënt en zijn/haar familie en mantelzorgers. Wij bieden verpleging, verzorging, begeleiding, huishoudelijke verzorging, intensieve-, palliatieve- en 24-uurszorg aan (chronisch) zieken, ouderen en gehandicapten. Daarnaast hebben wij diverse specialisaties waaronder Casemanagement dementie en verlenen we respijtzorg en mantelzorgondersteuning. Onze medewerkers zijn hierin een belangrijke en onmisbare factor van betekenis!

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Thuiszorg Comfort hecht veel waarde aan een zo duurzaam mogelijke organisatie met een grote sociale verantwoordelijkheid.
De medewerkers van Thuiszorg Comfort werken vrijwel allemaal met een vast dienstverband. We maken bij het aannemen van personeel geen onderscheid naar sexe, geloof, ras, sexuele geaardheid of leeftijd.
Wij nemen ook onze verantwoordelijkheid voor een duurzame omgang met onze leefomgeving en een zo gezond mogelijk werkklimaat. Daar waar mogelijk gaan onze zorgmedewerkers op de fiets naar de cliënt. Bij de aanschaf van materialen en de inrichting van onze kantoren is duurzaamheid een sleutelfactor. Liever een tweedehands bureau dan een nieuwe. We gebruiken steeds minder papier en maken steeds minder afval. Ook bij de keuze van onze leveranciers is duurzaamheid, naast kosten en kwaliteit, een belangrijke factor.