Kwaliteitssysteem

Thuiszorg Comfort is gecertificeerd voor haar kwaliteit op basis van de ISO norm 9001-2015.

Wat houdt dit in?

Veel gaat goed en er zijn ook dingen die minder goed gaan.

Dat wat niet direct goed gaat, is maar een klein deel van alle werkzaamheden, maar juist deze zaken kosten iedereen tijd, energie en soms zelfs ergernis. Het zou daarom mooi zijn als alles in één keer goed gaat.  Hoeveel zou er dan gewonnen zijn voor onze cliënten, zorgverleners en de gehele organisatie?

Dat wat in één keer goed gaat noemt Thuiszorg Comfort kwaliteit.

ISO 9001-2015 vormt een bruikbaar en bewezen kader om kwaliteit effectief te organiseren en heeft als doel dat Thuiszorg Comfort haar procedures in één keer goed laat verlopen, waardoor de klanttevredenheid hoog blijft.

Kwaliteit draait niet om de norm of om ‘het kwaliteitssysteem’ op zich, maar om de waardecreatie voor de klant (klantwaarde) die hieruit voortkomt. Door kwaliteit zichtbaar te maken, is de organisatie in staat om de waarde en potentie van mens en organisatie optimaal te benutten.

De kwaliteit is geborgd door een werkend kwaliteitssysteem, waarbij de informatie over de kwaliteit systematisch wordt geregistreerd en waar nodig wordt vertaald naar structurele kwaliteitsverbeteringen. Hierbij wordt gewerkt met de ‘plan – do – check – act’ cyclus. Via de jaarlijkse beoordeling van het kwaliteitssysteem en de jaarplanner worden acties en verbetertrajecten gemonitord. Verbeterpunten en daaruit voortvloeiende maatregelen worden besproken en geëvalueerd in het managementteam.

Met de ISO certificering tonen we aan dat onze organisatie:

  • goed georganiseerd is
  • cliënten centraal stelt
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  • betrouwbare resultaten presenteert
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector en de overheid worden gesteld

Het kwaliteitssysteem en de uitwerking daarvan in het dagelijks werken worden periodiek gecontroleerd door middel van een interne en een externe audit. De interne audit wordt uitgevoerd door eigen auditoren, voor de externe audit werkt Thuiszorg Comfort samen met partners.

Begin juni 2017 is Thuiszorg Comfort voor de tweede maal geaudit. De auditor zal jaarlijks langskomen om te toetsen hoe Thuiszorg Comfort haar kwaliteit zichtbaar maakt voor de klant.