Mantelzorg

Wat is mantelzorg

Wanneer iemand langdurig onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt dan is er sprake van mantelzorg. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft zorg omdat er een persoonlijke band is met degene voor wie gezorgd wordt.

De zorg kan langdurig (langer dan drie maanden) of intensief (meer dan acht uur per week) zijn. Maar iemand die voor twee maanden een naaste vier uur per week bijstaat, is net zo goed mantelzorger.

Onze Visie

Mantelzorg neemt een onmisbare plaats in in het geheel van de zorg en van de thuiszorg in het bijzonder. Het is belangrijk dat mantelzorgers deze maatschappelijke taak zo goed mogelijk kunnen blijven vervullen. Bij Thuiszorg Comfort staat de zorgvrager, de cliënt, centraal en de mantelzorger is hier onlosmakelijk mee verbonden. Thuiszorg Comfort wil zich daarom, naast de zorg aan de cliënt, ook richten op het versterken en ondersteunen van de mantelzorgers.

 

De kwetsbaarheid van de mantelzorger

De mantelzorger neemt al gauw veel zorgtaken op zich en verlegt ongemerkt zijn/ haar eigen grenzen. De combinatie werk, privé en mantelzorg is niet altijd even makkelijk en kan onder druk komen te staan. Een betrekkelijk groot aantal mantelzorgers voelt zich redelijk tot zwaar overbelast. Om dit te voorkomen probeert Thuiszorg Comfort mee te denken en mee te helpen om een goed evenwicht tussen zorg, privé, werk en ontspanning te vinden en te behouden.

Gratis e-learnings
Sinds de decentralisaties in de zorg wordt een steeds groter beroep gedaan op de informele zorg van bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. Uit onderzoek van de vereniging Humanitas blijkt dat mantelzorgers en vrijwilligers steeds meer hulpvragen krijgen. Ook krijgen ze vaker te maken met complexe hulpvragen. Mirthe Biemans van Humanitas. “Iedere vrijwilliger maakt wel eens mee dat grenzen worden overschreden. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand je iedere dag belt? En hoe zorg je ervoor dat iemand niet van jou afhankelijk wordt, maar dat je juist bijdraagt aan zelfredzaamheid? Daarvoor geven deze trainingen handvatten.” Humanitas ziet dat vrijwilligers en mantelzorgers een eigen waardevolle rol hebben naast de professionele hulpverlening.
Doe de 6 gratis e-learnings op website van Humanitas.

Respijtzorg

Om de mantelzorgers te ontlasten levert Thuiszorg Comfort respijtzorg. Tijdelijke ontlasting middels het aanbieden van Kort Durende Opname plekken (KDO) in de Vondelflat.

Doelgroep:

  • mensen die na ontslag uit het ziekenhuis nog niet naar huis kunnen,
  • mensen waarvan de mantelzorg tijdelijk afwezig is door ziekte/ vakantie/ andere verplichtingen,
  • mensen die kortdurend behoefte hebben aan zorg.