Missie/visie

Missie

Thuiszorg is bij uitstek mensenwerk. Goede zorg is geen kant-en-klaar product, maar vormt zich steeds naar de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt. Hier staan wij voor!

Visie

Thuiszorg Comfort wil op persoonlijke, respectvolle en effectieve wijze de best mogelijke zorg organiseren conform de wensen en behoeften van de cliënt. Daarbij stelt Thuiszorg Comfort zich flexibel op en zoekt samenwerkingsrelaties waar dat nodig en mogelijk is.

Meneer Wiering: “Ik dacht dat ik een lastige cliënt was met veel wensen, maar de zorgverleners van Thuiszorg Comfort hebben alle moeite genomen om aan mijn wensen te voldoen”.