Samenwerkingen

Thuiszorg Comfort zal voor iedere cliënt moeite doen de best mogelijke zorg te realiseren. Indien een samenwerkingsrelatie met andere partijen, huisarts of specialisten gewenst is, zal er contact gezocht worden  met betreffende partij.

Ketenzorg Groningen

Thuiszorg Comfort neemt deel aan twee netwerken om de ketenzorg in de provincie Groningen ten aanzien van dementie en palliatieve zorg te verbeteren. Binnen Thuiszorg Comfort zijn een aantal zorgverleners geschoold tot aandachtsvelders binnen de palliatief terminale zorg. Op deze wijze doen wij mee in de keten en werken wij volgens het pro actieve zorgplan.

Dementie

Thuiszorg Comfort werkt met een casemanager dementie die tevens ingezet wordt door het UMCG – thuis.

Wondzorg

Thuiszorg Comfort werkt samen met Verpleegkundige Topzorg. Verpleegkundige Topzorg is een netwerkorganisatie in Groningen en Drenthe. Door middel van een specialistisch team worden (wijk)verpleegkundigen, huisartsen en verpleeghuizen ondersteund op het gebied van complexe (wond)zorg. In samenwerking met verschillende (thuis)zorgaanbieders willen ze met de inzet van verpleegkundig specialisten een hogere kwaliteit van de zorg, een hogere kwaliteit van leven voor de patiënt en een flinke kostenbesparing bewerkstelligen.

Landelijk

Thuiszorg Comfort is lid van de stichting X-stra Zorg, een organisatie van vijf samenwerkende thuiszorgaanbieders verspreid door heel Nederland.