Casemanagement dementie

Een casemanager dementie is een persoonlijk begeleider voor mensen met dementie EN hun naasten tijdens het hele ziekteproces van dementie. Voor alle vragen op het gebied van dementie kunnen partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners terecht bij de casemanager. Een casemanager is een vast en vertrouwd gezicht. Vanaf het allereerste moment dat er een gevoel ontstaat dat er “iets niet pluis is” kunt u contact op nemen met de casemanager. Samen kunt u gaan onderzoeken wat de oorzaken van dit gevoel zijn, welke belemmeringen hierdoor zijn ontstaan en op welke wijze verder onderzoek nodig is. De zorgproblemen kunnen dan in kaart gebracht worden om helder te krijgen wat er aan de hand is.

Inge Plessius

Casemanager Thuiszorg Comfort

Advies, ondersteuning en informatie

De casemanager heeft een specifieke training gehad in het omgaan met dementie en herkent daarmee weerstand of hulpweigering, reacties die bij dementie vaak voorkomen. De casemanager dementie geeft advies, ondersteuning, informatie en helpt keuzes te maken.   Zij biedt natuurlijk ook een luisterend oor en emotionele begeleiding en helpt u om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. De casemanager heeft ook overleg met de huisarts en evt. andere zorgverleners die bij u komen, inventariseert de zorgbehoefte en geeft begeleiding. Ook behartigt de casemanager de belangen van u en uw familie/mantelzorgers.

Casemanager blijft betrokken

De casemanager blijft de cliënt met dementie en de betrokkenen gedurende het gehele ziekteproces begeleiden in de thuissituatie. Het is belangrijk dat de naasten goed worden ondersteund, want zorgen voor een persoon met dementie gaat voor veel partners/naasten 24 uur per dag door. Hulp vragen is daarom GEEN teken van zwakte, maar juist een manier om het zo lang en zo goed mogelijk vol te houden. De ondersteuning van de casemanager is afhankelijk van de hulpvraag. Naast vaste bezoekmomenten is de casemanager telefonisch en op aanvraag beschikbaar voor hulp, ondersteuning en advies.

Intake gesprek

Wanneer u een beroep doet op de casemanager zal er een intake gesprek plaatsvinden met de wijkverpleegkundige. Zij zal een zorgtoewijzing vaststellen en alle gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen. Hiermee valt uw zorg onder de financiering van uw zorgverzekeraar.

Wachttijd

  • 0 cliënten op de wachtlijst
  • De gemiddelde wachttijd bedraagt 24-48 uur
  • Er zijn geen langdurig wachtenden.