Groepsgerichte ondersteuning

Groepsgerichte ondersteuning is gericht op contacten en een betekenisvolle invulling van de dag, het bieden van activiteiten met als doel het aanbrengen van structuur, sociale participatie, het zoveel mogelijk handhaven van de zelfredzaamheid en cognitieve vaardigheden, het voorkomen van sociaal isolement en het ontlasten van mantelzorgers.

Een indicatie hiervoor wordt gesteld door de gemeente, de vergoeding van deze zorg valt onder de WMO, maar kan onder bepaalde omstandigheden ook onder WLZ vallen. Op onze pagina Kosten vindt u hierover meer informatie.

Thuiszorg Comfort biedt onder andere:

Wilt u meer informatie? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl.