Palliatief terminale zorg in uw laatste levensfase

U heeft 24 uur per dag zorg nodig.

Als u ernstig ziek bent, komt er veel op u af. De ziekenhuisbezoeken, de behandelingen en dan de boodschap en het besef dat er geen behandeling meer voor u mogelijk is. Samen met uw dierbaren gaat u deze laatste fase van uw leven in. Thuiszorg Comfort kan en wil er in deze periode ook voor u zijn op de momenten die uw wilt of nodig acht.

Onze medewerkers hebben ervaring met het bieden van zorg gericht op kwaliteit van leven in de laatste levensfase . Naast ondersteuning kunnen we u met de juiste kennis en ervaring met de gewenste (specialistische) zorg terzijde staan. Persoonlijk, flexibel en met respect voor de wensen en leefwijze van u en uw naasten. We zorgen voor rust en ruimte, zodat u tijd heeft voor elkaar. Wij zullen er alles aan doen om u thuis die zorg te laten krijgen die u nodig heeft, om comfortabel en liefdevol afscheid van uw naasten te kunnen nemen.

We zijn 24/7 bereikbaar en kunnen op (zeer) korte termijn zorg bieden. Thuiszorg Comfort kent geen wachtlijsten. Thuiszorg Comfort is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg in Groningen.

Wilt u meer informatie? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl.

“Men nam veel tijd voor onze vader en men probeerde alles in een rustig tempo te doen.”

“De zorgverleners van Thuiszorg Comfort hielden rekening met de wensen en luisterden goed naar alle levensverhalen. Dit heeft onze vader erg op prijs gesteld.”

“Op het laatst liet men ons als familie voldoende alleen, onze privacy werd zeer gerespecteerd.”