Wet langdurige zorg (WLZ)

WLZ

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die structureel intensieve zorg of toezicht in de directe nabijheid nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Om zorg vanuit de WLZ te krijgen, wordt er een WLZ-indicatie afgegeven. Deze indicaties worden door het CIZ gesteld. Voor deze zorg geldt een eigen bijdrage welke via het CAK geïnd en berekend wordt. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Op de website van het CAK kunt u hierover alles vinden. Wij hebben hiervoor een contract met Zorgkantoor Menzis voor Groningen.

Op de website van het CIZ vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het indienen van een WLZ-aanvraag.

Indien u een WLZ-indicatie heeft kunnen wij u zorg bieden in de vorm van een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een Volledig Pakket Thuis (VPT). Ook dagbesteding en logeeropvang vanuit de WLZ is bij ons mogelijk.

Meer informatie over onze logeeropvang.

Meer informatie over onze dagbesteding.

Cliëntvertrouwenspersoon

Indien u psychogeriatrische zorg krijgt waar u het niet mee eens bent, kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Daarvoor kunt u contact opnemen met expertisecentrum Quasir ( telefoon 085-4874012 ). Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon kunt u vinden op de website van Zorgkantoor Menzis.

Wilt u meer weten? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl.

Cliëntondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

U kunt voor ondersteuning zowel bij het Zorgkantoor terecht en bij een onafhankelijk cliëntondersteuner

Meer informatie over de cliëntondersteuning, kunt u vinden via Cliëntondersteuning